Bắc Ninh Hỗ Trợ Chuyển Đổi Đất Quốc Phòng Trong KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh

Bắc Ninh Hỗ Trợ Chuyển Đổi Đất Quốc Phòng Trong KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 27/11/2020:

Theo văn bản số 4075/UBND-TNMT củ UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét đề nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP được ký ngày 25/11/2020.

Chủ đầu tư Kinh Bắc là một đơn vị phát triển khu công nghiệp nổi tiếng không chỉ ở Bắc Ninh mà còn ở nhiều địa phương Khác. Riêng ở Bắc Ninh Kinh Bắc đã phát triển KCN Quế Võ 1, một trong những điểm nóng của thị trường Bất Động Sản Quế Võ hiện nay.

Còn về khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh đây không chỉ là khu công nghiệp mà còn có diện tích lớn để phát triển Khu Đô Thị Nam Sơn Hạp Lĩnh với mục đích hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp trong tương lại gần.

Dưới đây là thông tin chi tiết về KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh:

        Xét đề nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP tại công văn số 280/2020/KBC/KCN-NSLH ngày 16/11/2020 về việc báo cáo và hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất quốc phòng nằm trong dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

        Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

        Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

Bắc Ninh Hỗ Trợ Chuyển Đổi Đất Quốc Phòng Trong KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh
Bắc Ninh Hỗ Trợ Chuyển Đổi Đất Quốc Phòng Trong KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh