Lập Quy Hoạch Chi Tiết Khu Đô Thị Dịch Vụ Cho Khu Công Nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh

Lập Quy Hoạch Chi Tiết Khu Đô Thị Dịch Vụ Cho Khu Công Nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh

Theo Văn Bản 925/UBND-XDCB ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc lập quy hoạch chi tiết về Khu Đô Thị dịch vụ cho khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh địa phận huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh bằng nguồn tài trợ kinh phí doanh nghiệp với quy mô 150 ha.

Có thể nói tuy chưa có nhiều dự án bất động sản được bán trên thị trường, nhưng Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ hiện nay đang được quy hoạch rất nhiều khu đô thị để chờ bùng nổ vào những năm 2021 trở đi.

Dưới đây là thông tin chi tiết văn bản:

    Thực hiện Kết luận số 762-KL/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ     Tỉnh ủy về đề nghị lập quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ cho Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh bằng nguồn tài trợ kinh phí của doanh nghiệp;

    Xét đề nghị của: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc tại Văn bản số 0601/2020/CV-KBI ngày 06/01/2020; Sở Xây dựng tại Văn bản số 192/SXD-QH ngày 07/02/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

    1. Đồng ý chủ trương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc tài trợ (100% không hoàn lại kinh phí, sản phẩm quy hoạch) lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ cho Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh tại phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và xã Yên Giả, huyện Quế Võ (thuộc ranh giới đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Nam Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 21/6/2017); diện tích lập quy hoạch khoảng 150 ha (có sơ đồ vị trí khu đất kèm theo).

Giao Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch nêu trên; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

    2. Văn bản này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ban hành để hoàn thành việc lập, trình thẩm định phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (Văn bản này chỉ đồng ý việc tài trợ lập quy hoạch, không có ý nghĩa giao chủ đầu tư thực hiện dự án).

    3. Giao các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Quế Võ; UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan: Hướng dẫn, triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định, trên cơ sở Đồ án phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch Chung đô thị tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Lập Quy Hoạch Chi Tiết Khu Đô Thị Dịch Vụ Cho Khu Công Nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh
Lập Quy Hoạch Chi Tiết Khu Đô Thị Dịch Vụ Cho Khu Công Nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh
Lập Quy Hoạch Chi Tiết Khu Đô Thị Dịch Vụ Cho Khu Công Nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh


Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh