Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quế Võ- Bắc Ninh năm 2024

Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quế Võ- Bắc Ninh năm 2024

 Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quế Võ- Bắc Ninh năm 2024

Theo văn bản số 658/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Quế Võ được ký ngày 29/12/203.

Theo đó năm 2024 thị xã Quế Võ thu hồi 427,1 hecta và chuyển đổi 459,17 hecta mục đích sử dụng đất với tổng diện tích quy hoạch là 15.511,1 hecta. Cụ thể phân bổ các xã:

 • Bằng An: 473,8 ha.
 • Bồng Lai: 661,9 ha.
 • Cách bi: 881,1 ha.
 • Chi Lăng: 967,4 ha.
 • Đào Viên:  953,5 ha.
 • Hán Quảng: 602,4 ha.
 • Mộ Đạo: 502,8 ha.
 • Phố Mới: 215,7 ha.
 • Phượng Mao: 502,4 ha.
 • Quế Tân: 806,5 ha.
 • Việt Hùng: 856,1 ha.
 • Yên Giả: 768,9 ha.
 • Phù Lương: 775,6 ha.
 • Châu Phong: 857,5 ha.
 • Đại Xuân:  780,4 ha.
 • Đức Long: 935,8 ha.
 • Đức Long: 935,8 ha.
 • Ngọc Xá: 934,0 ha.
 • Nhân Hòa: 697,9 ha.
 • Phương Liễu: 835,1 ha.
 • Phù Lãng: 1.020,5 ha.
 • Việt Thống: 551,8 ha.

Quy hoạch sử dụng đất quế võ 2024
Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quế Võ- Bắc Ninh năm 2024
Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quế Võ- Bắc Ninh năm 2024

Chi tiết file quy hoạch: sử dụng đất quế võ 2024

Anh/ Chị có nhu cầu MUA - BÁN Bất Động Sản Quế Võ hoặc GIAO LƯUKẾT HỢP xin vui lòng liên hệ:  

Di Động: 0388.153.811
Zalo:  0388.153.811
Facebook: dongktc

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh