Quế Võ Đạt 89,09/100 điểm Đạt Đô Thị Loại 4

Quế Võ Đạt 89,09/100 điểm Đạt Đô Thị Loại 4

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 12/3/2022:

Quế Võ Đạt 89,09/100 điểm Đạt Đô Thị Loại 4

Theo văn bản số 374/TTr-UBND của UBND huyện Quế Võ gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc rà soát tiêu chí đô thị loại IV của huyện Quế Võ cho thấy, đến nay Quế Võ đã đạt 89,09 điểm trên 100 điểm để tiến lên đô thị loại IV.

Thị trường Bất Động Sản Quế Võ trong 2 năm qua luôn là một trong những điểm nóng của Bắc Ninh, ghi nhận mức giá tăng theo cấp số nhân, ngoài việc nguồn cung khan hiếm thì một yếu tố quan trọng khác đó chính là địa phương được nâng cấp lên đô thị loại IV để tiến tới thành lập thị xã Quế Võ.

Theo đó quế võ được chia thành 02 khu vực gồm nội thị và ngoại thị trong đó Nội thị sẽ có 11 đơn vị cấp xã và ngoại thị có 10 đơn vị cấp xã, Cụ thể:

  • 11 xã khu vực nội thị gồm: thị trấn Phố Mới và các xã Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân và Nhân Hòa; 
  • 10 xã khu vực ngoại thị: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong, Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả.  

Kết quả rà soát của UBND huyện Quế Võ được chia thành 5 tiêu chí cho kết quả như sau:

  • Tiêu chí 1/5: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: Đạt 18,75/20 điểm.
  • Tiêu chí 2/5: Quy mô dân số: Đạt 8,0/8,0 điểm.
  • Tiêu chí 3/5: Mật độ dân số: Đạt 6,0/6,0 điểm.
  • Tiêu chí 4/5: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Đạt 6,0/6,0 điểm.
  • Tiêu chí 5/5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị: Đạt 50,34/60 điểm.

Với kết quả trên, Quế Võ đã đạt gần như 5/5 tieu chí với tổng số điểm đạt được là 89,09/100 điểm.

Chi tiết văn bản: ->Click->

Anh/ Chị có nhu cầu MUA - Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯUGỬI BÁN xin vui lòng liên hệ:  

Di Động: 0916.079.611 hoặc 0388.153.811
Zalo:  0388.153.811
Facebook: dongktc

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh