Quế Võ Đấu Giá Khu Thương Mại Tổng Hợp xã Đào Viên

Quế Võ Đấu Giá Khu Thương Mại Tổng Hợp xã Đào Viên

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 17/12/2021: 

Quế Võ Đấu Giá Khu Thương Mại Tổng Hợp xã Đào Viên

Theo văn bản số 4068/UBND-TNMT đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng Khu thương mại tổng hợp, tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ được UBND tỉnh Bắc Ninh ký ngày 15/12/2021.

xã Đào Viên nằm giữa Khu công nghiệp Quế Võ 2 và Cụm Công nghiệp Cách Bi và cách đó không xa sẽ là Khu công nghiệp Quế Võ 3. Bên cạnh đó là trường THPT Quế Võ 2 sẽ tạo ra một vị trí đắc địa cho Đào Viên tạo ra chuỗi cung cấp dịch vụ lý tưởng nhờ sự giao thoa các vùng miền. Dưới đây là thông tin chi tiết văn bản.

        Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 1932/TTr-UBND ngày 26/10/2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1751/STNMT-QLĐĐ,ĐĐ&BĐ ngày 05/11/2021 về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng Khu thương mại tổng hợp, tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Biên bản cuộc họp ngày 04/11/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép UBND huyện Quế Võ thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng Khu thương mại tổng hợp tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, diện tích khoảng 0,48 ha (Khu đất đã được UBND tỉnh cho phép giới thiệu địa điểm tại Văn bản số 4106/UBND-XDCB ngày 20/11/2019 và Văn bản số 4460/UBND-XDCB ngày 30/12/2020).

        2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Quế Võ Đấu Giá Khu Thương Mại Tổng Hợp xã Đào Viên
Quế Võ Đấu Giá Khu Thương Mại Tổng Hợp xã Đào Viên

Anh/ Chị có nhu cầu MUA - Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯUGỬI BÁN xin vui lòng liên hệ:  

Di Động: 0916.079.611 hoặc 0388.153.811
Zalo:  0388.153.811
Facebook: dongktc

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh