Quế Võ Xây Dựng Chợ Thương Mại Tại Ngọc Xá- Quế Võ

Quế Võ Xây Dựng Chợ Thương Mại Tại Ngọc Xá- Quế Võ

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 4/11/2021:

Theo 3544/UBND-XDCB lập quy hoạch, đề xuất dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp thương mại dịch vụ tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ được UBND tỉnh ký ngày 01/11/2021.

Thôn Hữu Bằng- Ngọc Xá là trung tâm giai đoạn 2 Khu công nghiệp Quế Võ 2, mới mật độ dân cư đông đúc nhưng hệ thóng tiện ích chưa có nhiều, Năm 2020 đầu 2021 đây cũng là khu vực nóng thị trường Bất Động Sản Quế Võ. Dưới đây thông tin chi tiết văn bản.

        UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 19/10/2021 của UBND xã Ngọc Xá về việc xin lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Chợ và khu thương mại dịch vụ tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (diện tích 4.545,9m2 thuộc ô đất thương mại dịch vụ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết).

        Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm tại thôn Hữu Bằng theo báo cáo của UBND xã Ngọc Xá; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

    1. Về chủ trương: Đồng ý giao UBND huyện Quế Võ (có thể ủy quyền cho đơn vị trực thuộc theo quy định) tổ chức lập quy hoạch, đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp thương mại dịch vụ tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện   Quế Võ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định trên cơ sở có sự đồng thuận trong công tác lập quy hoạch (vị trí, quy mô, diện tích theo Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 19/10/2021 của UBND xã Ngọc Xá).

Nguồn vốn thực hiện dự án: Xã hội hóa (không sử dụng ngân sách nhà nước).

    2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Quế Võ, UBND xã Ngọc Xá tổ chức triển khai các bước tiếp theo quy định đảm bảo phù hợp quy hoạch, không chồng lấn, đúng mục đích sử dụng và các quy định có liên quan./.

Quế Võ Xây Dựng Chợ Thương Mại Tại Ngọc Xá- Quế Võ
Quế Võ Xây Dựng Chợ Thương Mại Tại Ngọc Xá- Quế Võ

Anh/ Chị có nhu cầu MUA - Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯUGỬI BÁN xin vui lòng liên hệ:  

Di Động: 0916.079.611 hoặc 0388.153.811
Zalo:  0388.153.811
Facebook: dongktc

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh