Hội Đồng Nhân Dân Huyện Quế Võ Đồng Thuận Chủ Trường Thành Lập Thị Xã Quế Võ- Bắc Ninh

Hội Đồng Nhân Dân Huyện Quế Võ Đồng Thuận Chủ Trường Thành Lập Thị Xã Quế Võ- Bắc Ninh

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 28/7/2021:

Tại cuộc họp giữa năm cảu Hội đồng nhân dân Huyện Quế Võ khóa XX đã thống nhất chủ trương thành lập Thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh và được ký thành văn bản số 13/NQ-HĐND20 của UBND huyện Quế Võ được ký ngày 25/6/2021 về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ.

Cùng với Quế Võ các huyện khác như: Yên Phong, Thuận Thành, Tiên Du dự kiến cũng có kế hoạch lên Thị xã trong thời gian tới, Có thể đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ phát triển nóng trong thời gian qua.

Cụ thể theo văn bản thành lập Thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 155,11 km2 với dân số 213.753 người với 21 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Võ.

Trong đó sẽ phân chia thành 11 phường và 10 xã cùng tên.

  • Danh sách 11 phường gồm: Phố mới, Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa.
  • Danh sách 10 xã: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong, Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả.

Hội Đồng Nhân Dân Huyện Quế Võ Đồng Thuận Chủ Trường Thành Lập Thị Xã Quế Võ- Bắc Ninh
Hội Đồng Nhân Dân Huyện Quế Võ Đồng Thuận Chủ Trường Thành Lập Thị Xã Quế Võ- Bắc Ninh

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh