Bắc Ninh Làm Đường TL.287 Đoạn Từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ

Bắc Ninh Làm Đường TL.287 Đoạn Từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 22/7/2021:

Theo bản số 2127/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 19/7/2021.

Với việc đẩy đường QL.18B thành trục đường quốc lộ dành cho xe contener và xe khách và đường QL18 thành đường nội đô trong tương lại, trục đường TL287 này có ý nghĩa quan trọng kết nối KCN Quế Võ 3 với trục đường QL18B và Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Dự đoán vị trí tuyến đường TL287 kết nối Quế Võ
Dự đoán vị trí tuyến đường TL287 kết nối Quế Võ

Cụ thể văn bản:

    Theo Báo cáo thẩm định số 230/BCTĐ-KHĐT.ĐTG ngày 06/7/2021 của Sở  Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh,

    Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

 1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
 2. Tên các gói: 

  • Gói thầu số 05: Lập nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di chuyển đường điện 35kV, 22kV, 0,4kV để phục vụ GPMB.
  • Gói thầu số 06: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di chuyển đường điện 35kV, 22kV, 0,4kV để phục vụ GPMB.
  • Gói thầu số 07: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di chuyển đường điện 35kV, 22kV, 0,4kV để phục vụ GPMB.

    3. Giá các gói thầu (tạm tính): 

  • Gói thầu số 05:   5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
  • Gói thầu số 06:  86.872.000 đồng (Tám mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng)
  • Gói thầu số 07:  19.193.000 đồng (Mười chín triệu, một trăm chín mươi ba nghìn đồng)

    4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

    5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

    6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

    7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2021.

    8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

    9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

    10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

    11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát hoạt động đấu thầu đúng quy định./.

Bắc Ninh Làm Đường TL.287 Đoạn Từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ
Bắc Ninh Làm Đường TL.287 Đoạn Từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh