Quế Võ Sắp Triển Khai Khu Cảng và TT Dịch Vụ Logistic Tân Cảng Quế Võ Giai Đoạn 2

Quế Võ Sắp Triển Khai Khu Cảng và TT Dịch Vụ Logistic Tân Cảng Quế Võ Giai Đoạn 2

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 7/5/2021:

Theo văn bản số 1257/UBND-XDCB về việc lập quy hoạch, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu cảng và Trung tâm dịch vụ logistic Tân Cảng Quế Võ - giai đoạn 2 được UBND tỉnh ký ngày 04/05/2021.

Dự án nằm đối diện giai đoạn 2 Khu công nghiệp Quế Võ 2 đây sẽ là một khu cảng quan trọng lưu thông hàng hóa khu công nghiệp cho Quế võ và Gia Bình đi các địa phương khác. Không những nơi đây nằm cạnh nút giao giữa các tuyến đường quan trọng là QL18, QL18B và TL285B,..

Dưới đây là một số nội dung văn bản:

    UBND tỉnh nhận được Văn bản số 01/TTr-TTQH ngày 20/4/2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Ninh về việc lập quy hoạch, lập đề xuất dự án đầu tư xây dụng Khu cảng và Trung tâm dịch vụ logistic Tân Cảng Quế Võ - giai đoạn 2;

    Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

    Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan: Căn cứ vào quy hoạch được duyệt và đồ án quy hoạch đang triển khai thực hiện; xem xét nội dung đề nghị của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Ninh tại Văn bản số 01/TTr-TTQH ngày 20/4/2021. Tham mưu đề xuất, báo cáo    Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu liên quan)./.

Quế Võ Sắp Triển Khai Khu Cảng và TT Dịch Vụ Logistic Tân Cảng Quế Võ Giai Đoạn 2
Quế Võ Sắp Triển Khai Khu Cảng và TT Dịch Vụ Logistic Tân Cảng Quế Võ Giai Đoạn 2

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh