Quế Võ Sắp Có Đất Đấu Giá tại Châu Phong

Quế Võ Sắp Có Đất Đấu Giá tại Châu Phong

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 19/5/2021:

Theo văn bản số 1413/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ được UBND tỉnh ký ngày 14/5/2021.

Xã Châu phong chính là trung tâm của Khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2, Chính vì vậy đây là một trong những điểm nóng của Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ. Dưới đây là thông tin chi tiết văn bản.

    Theo đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 1713/UBND-KTHT ngày 31/12/2020 về việc đề nghị giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ;

    Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

    Giao Sở Xây dựng chủ trì: Xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 1713/UBND-KTHT. Tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét

Quế Võ Sắp Có Đất Đấu Giá tại Châu Phong
Quế Võ Sắp Có Đất Đấu Giá tại Châu Phong

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh