Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Dự án Đường Nội Thị Đại Xuân đi Nhân Hòa

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Dự án Đường Nội Thị Đại Xuân đi Nhân Hòa

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 7/8/2021:

Theo văn bản số 929/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Nhân Hòa đi xã Đại Xuân) được ký ngày 05/04/2021

Quế Võ là một trong những địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp tuy nhiên hạ tầng đô thị vẫn chưa được phát triển đồng bộ cho nên việc thi công các tuyến đường nội thị là rất cấp bách, dưới đây là một số thôn tin về văn bản.

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.

2. Tên các gói thầu:

 • Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 • Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1.
 • Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

3. Giá các gói thầu:

 • Gói thầu số 1: 1.584.990.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
 • Gói thầu số 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 • Gói thầu số 3: 168.067.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, không trăm sáu mươi bẩy nghìn đồng).

4. Nguồn vốn: 

 • Ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 80 triệu đồng.
 • Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

 • Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
 • Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

 • Gói thầu số 1: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 • Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Dự án Đường Nội Thị Đại Xuân đi Nhân Hòa
Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Dự án Đường Nội Thị Đại Xuân đi Nhân Hòa

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh