Quế Võ Chọn Nhà Thầu Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Nội Thị Từ Nhân Hòa đi Đại Xuân

Quế Võ Chọn Nhà Thầu Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Nội Thị Từ Nhân Hòa đi Đại Xuân

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 7/4/2021:

Theo văn bản số 929/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Nhân Hòa đi xã Đại Xuân) được ký ngày 05/04/2021. Dự án được giao Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ làm chủ đầu tư.

Dự án được chia thành 3 gói thầu như sau:

  1. Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
  2. Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1.
  3. Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Giá các gói thầu đoạn từ Nhân Hòa và Đại Xuân của huyện Quế Võ:

  1. Gói thầu số 1: 1.584.990.000 đồng. (Một tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
  2. Gói thầu số 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
  3. Gói thầu số 3: 168.067.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, không trăm sáu mươi bẩy nghìn đồng).

Nguồn vốn dự án:

  • Ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 80 triệu đồng.
  • Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

  • Gói thầu số 1: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
  • Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

Quế Võ Chọn Nhà Thầu Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Nội Thị Từ Nhân Hòa đi Đại Xuân
Quế Võ Chọn Nhà Thầu Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Nội Thị Từ Nhân Hòa đi Đại Xuân

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc Thuê Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại:  0916.079.611 hoặc 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh