Quế Võ Sắp Xây UBND xã Ngọc Xá

Quế Võ Sắp Xây UBND xã Ngọc Xá

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 22/1/2021:

Theo văn bản số 160/UBND-XDCB về việc xem xét giải quyết kiến nghị về đấu thầu dự án trụ sở UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ được ký ngày 19/1/2021.

Như vậy trong thời gian ngắn tới xã Ngọc Xá sẽ có UBND mới sau khi hệ thống hạ tầng của Uỷ Ban Xã đã xuống cấp trong thời gian qua. Cụ thể nội dung văn bản như sau:

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 41/KH-ĐTG ngày 12/10/2021 về việc giao UBND huyện Quế Võ chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị theo quy định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Giao UBND huyện Quế Võ chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị về đấu thầu xây dựng trụ sở UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
  2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Quế Võ Sắp Xây UBND xã Ngọc Xá
Quế Võ Sắp Xây UBND xã Ngọc Xá

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811 hoặc 0916.079.611

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh