Quế Võ Giao Đất Xây Trụ Sở Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đại Quế Võ Ở TT Phố Mới

Quế Võ Giao Đất Xây Trụ Sở Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đại Quế Võ Ở TT Phố Mới

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 13/1/2021:

Theo văn bản số 663/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (đợt 2) được ký ngày 31/12/2020.

Theo đó giao 172,1m2 đất trồng lúa (đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND) ngày 18/11/2020 của UBND huyện Quế Võ) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (đợt 2) theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-KHĐT.KTN ngày 30/10/2019.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ trích lục bản đồ do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh xác nhận trong hồ sơ đất đính kèm. Giao UBND thị trấn Phố Mới quản lý 80,3m2 đất trồng lúa khó canh tác đã được UBND huyện Quế Võ thu hồi.

Quế Võ Giao Đất Xây Trụ Sở Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đại Quế Võ Ở TT Phố Mới
Quế Võ Giao Đất Xây Trụ Sở Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đại Quế Võ Ở TT Phố Mới

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh