Quế Võ Tổ Chức Đâu Giá 230 Lô Đất tai Phương Liễu- Quế Võ

Quế Võ Tổ Chức Đâu Giá 230 Lô Đất tai Phương Liễu- Quế Võ

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 5/12/2020:

UBND huyện Quế Võ mới có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 230 lô đất tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với một số nội dung cơ bản như sau:

Chi tiết nội dung văn bản tại link: https://drive.google.com/file/d/17JO_Hx849VsMJoogZ2c3kaiC743uxrnS/view

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

  • Tên đơn vị: UBND huyện Quế Võ (cơ quan thường trực phòng Tài chính – Kế hoạch huyện).
  • Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 0222 3863 214.            

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản Đấu Giá Thôn Giang Liễu:

* Tên tài sản: Quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, như sau:

Tổng diện tích khu đất 70.396,1 m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 20.757,3 m2) theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh, gồm: 

  • Đất ở (230 lô): 20.757,3 m2
  • Đất hạ tầng kỹ thuật: 3.474,6 m2
  • Đất giao thông: 28.398,1 m2
  • Đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao: 11.673,6 m2
  • Đất công trình công cộng (đất chợ): 6.092,5 m2

Vị trí khu đất theo Bảng giá đất: Vị trí 1, Khu vực 1, đất ở nông thôn, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

* Giá khởi điểm: 131.231.984.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn).

Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa quy về hiện tại của dự án (51.107.731.656 đồng) tính trong phương án xác định giá đất là số tạm tính theo suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư thực hiện quyết toán, nếu số quyết toán cao hơn 51.107.731.656 đồng thì nhà đầu tư được cộng vào giá bán; nếu số quyết toán thấp hơn sẽ tính bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước bằng số chênh lệch giữa 51.107.731.656 đồng với số quyết toán.

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh