Quế Võ có thêm 6 ha Cảng Hàng Hóa Cung Kiệm

Quế Võ có thêm 6 ha Cảng Hàng Hóa Cung Kiệm

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 24/12/2020:

Theo văn bản số 4379/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Quế Võ đấu giá quyền sử dụng đất thuê để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Cảng hàng hóa tổng hợp Cung Kiệm, huyện Quế Võ được ký ngày 22/12/2020.

Quế Võ có thêm 6 ha Cảng Hàng Hóa Cung Kiệm
Quế Võ có thêm 6 ha Cảng Hàng Hóa Cung Kiệm

Theo đó UBND Tỉnh Bắc Ninh có văn bản đồng ý vị trí khu đất xây dựng Cảng Hàng Hóa trên sông Cầu thuộc địa phận Cung Kiệm- Việt Thống- Quế Võ. Đây là bước đệm cho ngành dịch vụ hàng hóa trọng điểm cho KCN Quế Võ 3 đang được dẩy nhanh tiến độ Theo đó

Đồng ý giới thiệu địa điểm khu đất có diện tích khoảng 6,0ha tại vị trí từ Km69+150 đến Km69+700 đê Hữu Cầu, xã Việt Thống, huyện Quế Võ (có vị trí kèm theo) để UBND huyện Quế Võ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đất đai, trình cấp có thẩm quyền cho phép đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo quy định để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Cung Kiệm. 

UBND huyện Quế Võ và các ngành có liên quan hoàn thành việc lập, thẩm  định, phê duyệt quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật trong thời hạn nêu trên; đồng thời văn bản hết hiệu lực ngay sau khi thực hiện xong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong thời hạn nêu trên

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh