Quế Võ Có Thêm 4.5 ha Trung Tâm Thương Mại Tại Phương Liễu

Quế Võ Có Thêm 4.5 ha Trung Tâm Thương Mại Tại Phương Liễu

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 24/12/2020:

Theo văn bản số 4380/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu khảo sát dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ được UBND tỉnh Bắc Ninh ký ngày 22/12/2020.

Quế Võ Có Thêm 4.5 ha Trung Tâm Thương Mại Tại Phương Liễu
Quế Võ Có Thêm 4.5 ha Trung Tâm Thương Mại Tại Phương Liễu


Theo đó UBND Tỉnh đồng ý giới thiệu địa điểm khu đất tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ; diện tích khoảng 4,5ha (có sơ đồ vị trí khu đất kèm theo) để Công ty cổ phần Trường Phát và các doanh nghiệp khác có nhu cầu nắm bắt thông tin quy hoạch, nghiên cứu khảo sát dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp

UBND huyện Quế Võ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, lập danh mục dự án  có sử dụng đất đối với dự án trên để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt  để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh