Giới Thiệu Địa Điểm Quy Hoạch Đấu Giá Nhà Ở xã Bằng An, huyện Quế Võ

Giới Thiệu Địa Điểm Quy Hoạch Đấu Giá Nhà Ở xã Bằng An, huyện Quế Võ

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 12/4/2020:

Theo văn bản số 4163/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Bằng An, huyện Quế Võ được ký ngày 02/12/2020.

xã Bằng An nằm trong quy hoạch lõi đô thị Quế Võ, Chính vì vậy đây sẽ là một trong những điểm trọng tâm trong quy hoạch Thị Trường Nhà Đất Quế Võ từ nay đến năm 2025.

Giới Thiệu Địa Điểm Quy Hoạch Đấu Giá Nhà Ở xã Bằng An, huyện Quế Võ
Giới Thiệu Địa Điểm Quy Hoạch Đấu Giá Nhà Ở xã Bằng An, huyện Quế Võ

        UBND tỉnh nhận được Văn bản số 404/UBND-KTHT ngày 13/4/2020 của UBND huyện Quế Võ về việc giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD khu đất đấu giá QSDĐ tại xã Bằng An, huyện Quế Võ;

        Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

        Giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 404/UBND-KTHT ngày 13/4/2020. Tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu có liên quan)./.

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh