Thay Đổi Chi Phí Trục Đường Nối TL279 đi KCN Quế Võ 3

Thay Đổi Chi Phí Trục Đường Nối TL279 đi KCN Quế Võ 3

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 12/11/2020:

Theo văn bản số 3895/UBND-XDCB được ký ngày 09/11/2020 về việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án ĐTXD đường trục chính đô thị đoạn từ TL.279 đi khu công nghiệp Quế Võ 3, huyện Quế Võ.

Theo đó đồng ý về chủ trương sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ TL.279 đi khu công nghiệp Quế Võ 3, huyện Quế Võ (phê duyệt tại Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) để thanh toán chi phí rà phá bom mìn, vật nổ của dự án theo quy định. 

Thay Đổi Chi Phí Trục Đường Nối TL279 đi KCN Quế Võ 3
Thay Đổi Chi Phí Trục Đường Nối TL279 đi KCN Quế Võ 3

Chi tiết nội dung văn bản đường nối thị Quế Võ kết nối TL279 đi KCN Quế Võ 3
Chi tiết nội dung văn bản đường nối thị Quế Võ kết nối TL279 đi KCN Quế Võ 3

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh