Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Dự Án ĐTXD Đường Nội Thị Quế Võ Từ Cách Bi đi Mộ Đạo

Quế Võ Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Dự Án ĐTXD Đường Nội Thị Quế Võ Từ Cách Bi đi Mộ Đạo

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 24/11/2020:

Theo văn bản số 3989/UBND-XDCB của UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự án ĐTXD đường Nội Thị Huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi xã Mộ Đạo) được ký ngày 18/11/2020 với một số nội dung chính như sau:

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 534/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/11/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi xã Mộ Đạo),

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

     1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.

     2. Tên các gói thầu:

  • Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng và bảo đảm ATGT phục vụ thi công;
  • Gói thầu số 3a: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3;
  • Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình;
  • Gói thầu số 4a: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 4;
  • Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.

    3. Giá các gói thầu: Gói thầu số 3: 21.417.605.000 đồng. (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, sáu trăm linh lăm nghìn đồng).

    4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020.

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh