Quế Võ Lập Đề Án Thành Lập Thị Xã Quế Võ

Quế Võ Lập Đề Án Thành Lập Thị Xã Quế Võ

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 26/11/2020: 

Theo văn bản số 4060/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ, Bắc Ninh, được ký ngày 24/11/2020.

Như chúng ta biết trong quá trình lập đề án phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW thì có 3 nhân tố mới nhưng đóng một vai trò rất quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao trình độ phát triển của địa phương với lượng KCN lớn gồm: Yên Phong, Thuận Thành và Quế Võ.

Dưới đây là nội dung văn bản:

        Xét đề nghị Tờ trình số 319/TTr-SNV ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ và Tờ trình số 1395/TTr-UBND ngày 04/11/2020 UBND huyện Quế Võ, về việc xin chủ trương lập Đề án thành lập thị xã Quế Võ, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh;

        Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  • Đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Giao UBND huyện Quế Võ làm chủ đầu tư xây dựng Đề án.
  • Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Quế Võ Lập Đề Án Thành Lập Thị Xã Quế Võ
Quế Võ Lập Đề Án Thành Lập Thị Xã Quế Võ

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh