Quế Võ Hỗ Trợ Gia Đình Bị Ảnh Hưởng Thi Công Đường TL279 Đoạn Phố Mới đi Chợ Chì

Quế Võ Hỗ Trợ Gia Đình Bị Ảnh Hưởng Thi Công Đường TL279 Đoạn Phố Mới đi Chợ Chì

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 17/11/2020:

Theo văn bản số 3946/UBND-XDCB về việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án đẻ hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường TL.279 đoạn Phố Mới – Chợ Chì, huyện Quế Võ được ký ngày 12/11/2020 với một số nội dung như sau:

     Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2168/SGT-DA   ngày 03/11/2020 về việc cho phép sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường TL.279 đoạn Phố Mới – Chợ Chì, huyện Quế Võ,

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên (sao gửi kèm); tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định./.

Quế Võ Hỗ Trợ Gia Đình Bị Ảnh Hưởng Thi Công Đường TL279 Đoạn Phố Mới đi Chợ Chì
Quế Võ Hỗ Trợ Gia Đình Bị Ảnh Hưởng Thi Công Đường TL279 Đoạn Phố Mới đi Chợ Chì

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh