Phê Duyệt Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Dự Án Đường Nội Thị Quế Võ Từ TL285B đi đe Hữu Cầu

Phê Duyệt Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Dự Án Đường Nội Thị Quế Võ Từ TL285B đi đe Hữu Cầu

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 12/11/2020:

Theo văn bản số 3909/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, Dự án đầu tư xây dựng đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn TL.285B xã Bằng An đi đê Hữu Cầu) được ký ngày 09/11/2020.

Đây là một dự án quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt Đô Thị Quế Võ hướng tới trở thành Quận Trong tương lai gần, dưới đây là một số nội dung văn bản:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.

2. Tên; giá các gói thầu:

  • Gói thầu số 1: Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC và dự toán; 336.635.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng)
  • Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán; 53.984.000 đồng (Năm mươi ba triệu, chín trăm tám mươi tư nghìn đồng

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2020.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

  • Gói thầu số 1: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  • Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phê Duyệt Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Dự Án Đường Nội Thị Quế Võ Từ TL285B đi đe Hữu Cầu
Phê Duyệt Lựa Chọn Nhà Thầu Tư Vấn Dự Án Đường Nội Thị Quế Võ Từ TL285B đi đe Hữu Cầu

Anh/ Chị có nhu cầu MUA hoặc GỬI BÁN Nhà Đất Quế Võ hoặc GIAO LƯU xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh