Lập Quy Hoạch Giai Đoạn 2 KCN Quế Võ 2

Lập Quy Hoạch Giai Đoạn 2 KCN Quế Võ 2

Nhà Đất Quế Võ- Ngày 11/9/2020:

Theo văn bản số 421/QĐ-UBND Bắc Ninh về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000  được ký ngày 9/9/2020 vừa qua.

Giai Đoạn 2 khu Công nghiệp quế võ 2
Giai Đoạn 2 khu Công nghiệp quế võ 2

Với một số nội dung như sau:
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:
  1. Phạm vi nghiên cứu, ranh giới: Tại các xã Châu Phong và xã Đức Long, huyện Quế Võ, cụ thể theo hồ sơ bản vẽ quy hoạch kèm theo.
  2. Quy mô sử dựng đất: Khoảng 277 ha.
  3. Số lao động dự kiến: Khoảng từ 150.000 người đến 170.000 người.

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường Bất Động Sản Quế Võ xin vui lòng liên hệ: 0388.153.811

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh