Phê Duyệt Đường Từ Kênh Tào Khê Đi Khu Công Nghiệp Quế Võ 1

Phê Duyệt Đường Từ Kênh Tào Khê Đi Khu Công Nghiệp Quế Võ 1

Theo văn bản số 1034/QĐ-UBND Bắc Ninh được ký ngày 30/ 07/ 2020 Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ kênh Tào Khê, xã Cách Bi đi khu công nghiệp Quế Võ 1)

Phê Duyệt Đường Từ Kênh Tào Khê Đi Khu Công Nghiệp Quế Võ 1
Phê Duyệt Đường Từ Kênh Tào Khê Đi Khu Công Nghiệp Quế Võ 1
Đoạn đường từ kênh Tào Khê thuộc xã Cách Bi đi khu công nghiệp Qế Võ 1 với một số đặc điểm như sau:

  • Quy mô: dự án dài 1.476 km.
  • Vốn đầu tư: hơn 39 tỷ đồng.
  • Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV với tốc độ thiết kế 60 km/h.
  • Thời gian thực hiện: từ 2020 đến 2023.
  • Điểm đầu: Xuất phát từ Km2+023,54 (lý trình dự án) giao với đường TL.287, thuộc địa phận xã Việt Hùng.
  • Điểm cuối: Kết thúc tại Km3+500 lý trình dự án lập (giao với TL.279, thuộc địa phận xã Phượng Mao).

Chi tiết nội dụng văn bản: https://drive.google.com/file/d/1_46WSbPVcoKHRYEOb0etAgVAJlxbD0wZ/view


dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh