Quế Võ Làm Đường Từ Phương Liễu Đi Đại Xuân

Quế Võ Làm Đường Từ Phương Liễu Đi Đại Xuân

Theo văn bản số 976/QĐ-UBND được ký ngày 22/ 7/ 2020 về việc phê duyệt tuyến đường nội thị Quế Võ  Dự án thuộc nhóm B, đường đô thị, Cấp II. sẽ được thực hiện từ năm 2020 đến 2024.

Quế Võ Làm Đường Từ Phương Liễu Đi Đại Xuân
Quế Võ Làm Đường Từ Phương Liễu Đi Đại Xuân

Đây là một điểm nóng về dân cu khi chúng nằm đối diện Khu Công Nghiệp Quế Võ, một trong những khu công nghiệp lớn nhất của Bắc Ninh. Văn bản với một số nội dung như sau:
  1. Tên dự án: đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Phương Liễu đi Đại Xuân) tuyến 1, 2, 3 và 4 (giai đoạn 1);
  2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ;
  3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm B, đường đô thị, cấp II
  4. Địa điểm xây dựng: huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;
  5. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2020-2024
Quy mô tuyến đường đi từ Phương Liễu đi Đại Xuân như sau:
  • Xây dựng 2 tuyến tổng chiều dài 3.970 m ( tuyến 1: 2.420 m và tuyến 2: 1.450 m)
  • Mặt cắt ngang: tuyến 1 rộng 20,5 m. tuyến 2 rộng 25 m ( bao gồm cả lòng đường và vỉa hè)
  • Chi phí: 83 tỷ đồng.
Chi tiết nội dung văn bản:Kênh giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh: https://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh