Quế Võ Điều Chỉnh Quy Hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 Mục Tiêu Thành Quận Năm 2022

Quế Võ Điều Chỉnh Quy Hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 Mục Tiêu Thành Quận Năm 2022

Theo tờ trình số 216/TTr-UBND gửi Bộ Kế Hoạch và đầu tư của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ủy có nội dụng duy chuyển vị trí Khu Công Nghiệp An Việt- Quế Võ 6 nhằm tới mục tiêu Quế Võ đạt đô thị loại IV vào năm 2020 và lên Quận vào năm 2022.

Theo đó tính đến 20/5/2020. Các khu công nghiệp của Bắc Ninh đã thu hút 1.538 dự án với tổng mức đầu tư đạt 19,7 tỷ USD đến từ 34 Quốc Gia trong đó Hàn Quốc có số vốn lớn nhất với 596 dự án tổng mức đầu tư 12,5 tỷ USD. là một đòn bẩy lớn giúp thị trường bất động sản bắc ninh nói chung và thị trường Nhà Đất Quế Võ nói riêng có sự bùng nổ trong những năm qua.

Khu Công Nghiệp Quế Võ 1, Một trong những Khu Công Nghiệp Lớn Nhất Bắc Ninh
Khu Công Nghiệp Quế Võ 1, Một trong những Khu Công Nghiệp Lớn Nhất Bắc Ninh

Tính đến nay, tổng số lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 302.036 lao động, trong đó lao động địa phương 79.476 người, chiếm 26,31%).

Còn đối với Quế Võ, tờ trình cũng yêu cầu đưa Khu công nghiệp An Việt- Quế Võ 6 tại vị trí cũ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 đến 2020 và bổ xung quy hoạch này vào vị trí mới vào quy hoạch cho phù hợp Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 và phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 939/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh. Trong đó diện tích và tên gọi khu công nghiệp vẫn được giữ nguyên không đổi.

Việc điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN An Việt - Quế Võ 6 tại vị trí mới thuộc địa phận các xã Quế Tân và xã Phù Lương, huyện Quế Võ Phù hợp với định hướng phát triển không gian vùng theo tuyến hành lang phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp sinh thái công nghệ cao dọc quốc lộ 17, nối từ Quế Võ - Gia Bình - Thuận Thành theo Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch chung về phát triển đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2020 và trở thành Quận vào năm 2022.

Anh/ Chị quan tâm tới thị trường Nhà Đất Bắc Ninh có nhu cầu hợp tác chia sẻ xin vui lòng truy cập website về Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Thị Trường Bắc Ninh xin vui lòng truy cập website: https://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh