Bắc Ninh xác định ranh giới quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II

Bắc Ninh xác định ranh giới quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II

Theo văn bản Số 1914/UBND-XDCB của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xác định ranh giới quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II được ký ngày 08/ 06/ 2020.

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

     UBND tỉnh nhận được Văn bản số 06/CV-NĐT ngày 01/6/2020 của Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến về việc xác định ranh giới quy mô quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nêu trên: Xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến tại Văn bản số 06/CV-NĐT; đồng thời hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành đảm bảo phù hợp với quy hoạch giao thông, quy hoạch vùng,... và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Bắc Ninh xác định ranh giới quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II
Bắc Ninh xác định ranh giới quy hoạch KCN Quế Võ II - giai đoạn II

Anh/ Chị có nhu cầu quan tâm đến thị trường Bất Động Sản Quế Võ hoặc có nhu cầu Ký Gửi Bán Nhà Đất Quế Võ xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh