Phê Duyệt Chủ Trương Cải Tạo Đầu Tư Đường Vào Khu Xử Lý Rác Thải Phù Lãng- Quế Võ

Phê Duyệt Chủ Trương Cải Tạo Đầu Tư Đường Vào Khu Xử Lý Rác Thải Phù Lãng- Quế Võ

Theo văn bản số 148/TTr-UBND được ký ngày 29/ 5/ 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê Duyệt Chủ Trương Cải Tạo Đầu Tư Đường Vào Khu Xử Lý Rác Thải Phù Lãng- Quế Võ.

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

   UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù lãng, huyện Quế Võ như sau:

  1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
  2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ.
  3. Nhóm dự án: Nhóm B.
  4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ.
  5. Nội dung, quy mô đầu tư:
a, Nội dung đầu tư:
  • Đầu tư xây dựng các hạng mục nền, mặt đường nửa cứng; công trình trên tuyến, hoàn trả kênh, mương thủy lợi (nếu có) và hệ thống an toàn giao thông đồng bộ theo quy định.
  • Hướng tuyến: Cơ bản bám theo hướng đê cũ đang khai thác.
  • Cao độ mặt đường được khống chế theo cao độ mặt đê (tăng cường lớp kết cấu áo đường mới), cao độ tại các điểm giao cắt với các tuyến đường đã có và đang thi công, cao độ các công trình kiên cố hiện trạng.

Bắc Ninh Phê Duyệt Chủ Trương Cải Tạo Đầu Tư Đường Vào Khu Xử Lý Rác Thải Phù Lãng- Quế Võ
Bắc Ninh Phê Duyệt Chủ Trương Cải Tạo Đầu Tư Đường Vào Khu Xử Lý Rác Thải Phù Lãng- Quế Võ

Anh/ Chị có nhu cầu Mua Bán Nhà Đất Quế Võ hoặc Ký Gửi Nhà đất Quế Võ xin vui lòng để lại thông tin hoặc truy cập website: http://www.nhadatquevo.com/ để cùng nhau hợp tác chia sẻ.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh