Giới Thiệu Địa Điểm Xây Khu Thương Mại Tổng Hợp tại Phương Liêu, Quế Võ.

Giới Thiệu Địa Điểm Xây Khu Thương Mại Tổng Hợp tại Phương Liêu, Quế Võ.

Theo văn bản số: 1598/UBND-XDCB được ký ngày 14/ 5/ 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu đề xuất dự án ĐTXD Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

Có thể nới với việc xây dựng trung tâm thương mại tại Phương Liễu sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị cũng như bộ mặt Bất Động Sản Quế Võ trong tương lai gần nơi có mật độ dân cư đông đúc phục vụ cho khu công nghiệp Quế Võ 1.

Dưới đây là nội dung văn bản:

      Theo đề nghị UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 404/UBND-KTHT ngày 13/4/2020 về việc đề nghị cho phép giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Xây dựng chủ trì: Xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 404/UBND-KTHT. Tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu liên quan)./.


Giới Thiệu Địa Điểm Xây Khu Thương Mại Tổng Hợp tại Phương Liêu, Quế Võ.
Giới Thiệu Địa Điểm Xây Khu Thương Mại Tổng Hợp tại Phương Liêu, Quế Võ.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh