Gia Hạn Thời Gian Thực Hiện DTXD đường Trục huyện Quế Võ, Từ TL279 đi Bàng An

Gia Hạn Thời Gian Thực Hiện DTXD đường Trục huyện Quế Võ, Từ TL279 đi Bàng An

Theo văn bản số 1483/UBND-XDCB được ký ngày 06/05/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu Tư Xây Dựng đương trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An lên đê Hữu Cầu

Theo đó nội dung văn bản như sau:

     Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ tại Công văn số 60/CV-DA ngày 27/4/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án,

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An lên đê Hữu Cầu (phê duyệt tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến hết năm 2021. Việc gia hạn thời gian không làm tăng chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

     2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.


Gia Hạn Thời Gian Thực Hiện DTXD đường Trục huyện Quế Võ, Từ TL279 đi Bàng An
Gia Hạn Thời Gian Thực Hiện DTXD đường Trục huyện Quế Võ, Từ TL279 đi Bàng An

Anh/ Chị các bạn có nhu cầu hợp tác Công Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản tại Bắc Ninh xin vui lòng truy cập website: http://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh