Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Và Văn Phòng tại Việt Hùng, Quế Võ.

Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Và Văn Phòng tại Việt Hùng, Quế Võ.

     Theo văn bản sô 1670/UBND-XDCB được ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký ngày 20/ 5/ 2020 về việc giới thiệu  địa điểm xây dựng khu thương mại, tổ hợp, văn phòng cho thuê tại Việt Hùng, Quế Võ. Bắc Ninh.

     Địa điểm lập quy hoạch nằm trên đường quốc lộ 18, đường vào khu công nghiệp Quế Võ 3, đây được xem là một trong những điểm nóng Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ trong năm 2021.

     Thực hiện Kết luận số 808-KL/TU ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp, văn phòng cho thuê tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ;

     Xét đề nghị của: Công ty cổ phần Vạn Xuân tại Văn bản số 07/TTr-VX ngày 20/11/2019; UBND xã Việt Hùng tại Văn bản số 138/CV-UBND ngày 26/11/2019; UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 125/UBND-KTHT ngày 17/02/2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 388/KHĐT-ĐKKD ngày 12/3/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 363/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/3/2020; Sở Xây dựng tại Văn bản số 20/SXD-QLN ngày 25/3/2020

  Cụ thể nổi dung văn bản như sau:


Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Và Văn Phòng tại Việt Hùng, Quế Võ.
Bắc Ninh Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại Và Văn Phòng tại Việt Hùng, Quế Võ.

Vị trí lập quy hoạch trung tâm thương mại tại Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh
Vị trí lập quy hoạch trung tâm thương mại tại Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh