Xây Dựng Khu Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ, Cứu Nạn, Văn Phòng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ

Xây Dựng Khu Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ, Cứu Nạn, Văn Phòng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ

Theo văn bản số 1008/UBND-XDCB ký ngày 31/3/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu và đề xuất đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ.

Huyện Quế Võ là một trong những huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên mặt bằng đô thị và Bất Động Sản Quế Võ vân còn thấp, văn bản này góp phần thay đổi bộ mặt cũng như thúc đẩy đô thị Quế Võ phát triển trong tương lai gần.

Dưới đây là thông tin chi tiết văn bản:

Thực hiện Kết luận số 767-KL/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu khảo sát dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông tại xã Cách Bi;

Xét đề nghị của: UBND xã Cách Bi tại Văn bản số 24/UBND-TTr ngày 26/9/2019; UBND huyện Quế Võ tại Văn bản số 1573/UBND-KTHT ngày 26/9/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1984/KHĐT-ĐKKD ngày 25/12/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1848/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/12/2019; Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2629/SGTVT-QLCL ngày 24/12/2019; Sở Xây dựng tại Văn bản số 150/SXD-QLN ngày 31/12/2019;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

      1. Đồng ý chủ trương giới thiệu địa điểm khu đất tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ; diện tích khoảng 3,5 ha (có sơ đồ vị trí khu đất kèm theo) để Công ty Đại Tân (TNHH) và các doanh nghiệp khác có nhu cầu nắm bắt thông tin quy hoạch, nghiên cứu về        đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ.

     2. UBND huyện Quế Võ rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng khu đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để trình phê duyệt; đồng thời lập danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

     3. Văn bản này có hiệu lực đến hết tháng 3/2021.

     UBND huyện Quế Võ và các ngành có liên quan hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu theo quy định trong thời hạn nêu trên; đồng thời văn bản sẽ hết hiệu lực sau khi thực hiện xong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (trong thời hạn nêu trên).

     4. Giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Quế Võ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành./.


Xây Dựng Kh Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ, Cứu Nạn, Văn Phòng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ
Xây Dựng Khu Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ, Cứu Nạn, Văn Phòng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ

Anh/ Chị có nhu cầu hợp tác về bất động sản Quế Võ hay bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng truy cập website: http://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh