Thẩm Định, Quyết Định công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

Thẩm Định, Quyết Định công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

Theo tờ trình số 104/TTr-UBND về việc thẩm định, quyết định công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV.

Đề án đề nghị công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV được lập trên phạm vi 18 đơn vị hành chính huyện Quế Võ với tổng diện tích 131,454 km2, dân số toàn đô thị 168.103 người; khu vực nội thị bao gồm 11 đơn vị hành chính là: Thị trấn Phố Mới và các xã Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa; Khu vực ngoại thị bao gồm các xã: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong.

Chi tiết nội dung văn bản như sau:Thẩm Định, Quyết Định công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh