Bắc Ninh Xây Khu Thương Mại, Xăn dầu tại Phương Liễu, Quế Võ

Bắc Ninh Xây Khu Thương Mại, Xăn dầu tại Phương Liễu, Quế Võ

Theo văn bản số 982/UBND-XDCB của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập đầu tư xây dựng cơ bản khu thương mại dịch vụ, cửa hàng xăng dầu tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó văn bản được ký ngày 31 tháng 3 năm 2020 với nội dung như sau:

     Xét đề nghị của Công ty cổ phần kiến trúc Kinh Bắc tại Văn bản số 01/2020/TTr-KB ngày 27/3/2020 về việc xin khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ; Cửa hàng xăng dầu tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Xây dựng chủ trì: Xem xét nội dung đề nghị của Công ty cổ phần kiến trúc Kinh Bắc tại Văn bản số 01/2020/TTr-KB ngày 27/3/2020 (có sao gửi kèm theo). Tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Bắc Ninh Xây Khu Thương Mại, Xăn dầu tại Phương Liễu, Quế Võ
Bắc Ninh Xây Khu Thương Mại, Xăn dầu tại Phương Liễu, Quế Võ

Anh/ Chị các bạn có nhu cầu quan thêm đến thị trường bất động sản Quế Võ, Bắc Ninh cũng như Cộng tác viên hợp tác chia sẻ lợi nhuận bất động sản xin vui lòng truy cập website: http://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh