Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghiệp Quế Võ III. Giai Đoạn 2

Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghiệp Quế Võ III. Giai Đoạn 2

Theo văn bản số 1347-UBND-XDCB được ký ngày 23 tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai giai đoạn 2 của khu công nghiệp Quế Võ III. Cụ thể văn bản như sau:

Ngày 05/3/2020 Công ty TNHH đầu tư phát triển KCN EIP có Văn bản số 32/CV-EIP và ngày 24/3/2020 Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển KCN EIP và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang có Văn bản số 50/CV-EIP-NQ về việc xin triển khai thực hiện dự án đầu tư KCN Quế Võ III - giai đoạn II gửi Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và UBND tỉnh;

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban quản lý các KCN chủ trì: Xem xét nội dung các Văn bản số 32/CV-EIP và số 50/CV-EIP-NQ của Công ty TNHH đầu tư phát triển KCN EIP và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang đã gửi Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; đồng thời hướng dẫn các Công ty nêu trên thực hiện theo các quy định hiện hành

Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghiệp Quế Võ III. Giai Đoạn 2
Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghiệp Quế Võ III. Giai Đoạn 2

Ngoài ra Anh/ Chị hoặc các bạn có nhu cầu quan tâm đến cộng tác viên kinh doanh bất động sản tại Bắc Ninh xin vui lòng truy cập website: http://ctv.vietface.com.vn/ Mình rất mong muốn hợp tác và kinh doanh cùng các bạn.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh