Băc Ninh Đề Xuất Làm Đường Nội Thị Quế Võ từ Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân

Băc Ninh Đề Xuất Làm Đường Nội Thị Quế Võ từ Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân

Những năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ Thị Trường Bất Động Sản Quế Võ khi hàng loạt tuyến đường đang được lên quế hoạch xây dựng theo hình thức đường nội đô thị. Cụ thể theo văn bản số 814/UBND-XDCB của tỉnh Bắc Ninh gửi các đơn vị để báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân).

Dưới đây là thông tin chi tiết nội dung văn bản:

   Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Công văn số 1461/CV-UBND ngày 28/8/2019,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý chủ trương giao UBND huyện Quế Võ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân).
  2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.


Băc Ninh Đề Xuất Làm Đường Nội Thị Quế Võ từ Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân
Băc Ninh Đề Xuất Làm Đường Nội Thị Quế Võ từ Xuân Thủy đi Đông Viên xã Quế Tân

Anh Chị có nhu cầu quan tâm hợp tác cũng như tìm hiểu về thị trường bất động sản Bắc Ninh cũng như huyện Quế Võ xin vui lòng truy cập website:  http://ctv.vietface.com.vn/

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh