Những Trường Hợp bị Cấm Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2020

Những Trường Hợp bị Cấm Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2020

Trong một số trường hợp Chúng Ta có nhu cầu bán, tặng nhưng người nhận tặng hay cho không đủ điều kiện được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng bị cấm sang tên sổ đỏ. Theo đó tại điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
- Thứ nhất: Tổ chức các nhận không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, trồng lúa, đất rừng dụng của hộ gia đình, các nhân. ( trừ trường hợp có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất).

Những Trường Hợp bị Cấm Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2020
Những Trường Hợp bị Cấm Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2020

Thứ hai: Hộ gia đình cá nhận KHÔNG trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận quyền sử dụng đất từ chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thứ ba: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ tư, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
Được biết, năm 2020 phí làm “sổ đỏ” cũng tăng mạnh. Các khoản tiền phải nộp khi làm “sổ đỏ” gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ căn cứ theo giá đất tại Bảng giá đất. Khi giá đất tăng thì tiền làm sổ đỏ cũng tăng theo.

Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, được xác định trên các căn cứ: Diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh