Bắc Ninh lên Đề Án xây dựng đường Quốc Lộ 18B (Cao tốc Nội Bài- Hạ Long)

Bắc Ninh lên Đề Án xây dựng đường Quốc Lộ 18B (Cao tốc Nội Bài- Hạ Long)

Năm 2019 tỉnh Bắc Ninh có nhiều cố gắp trong việc đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài- Bắc Ninh- Hạ Long nhưng không được do Bộ kêu thiếu kinh phí. Thì cuối năm 2019 tỉnh Bắc Ninh đề xuất tự xây cao tốc này đoạn Bắc Ninh- Phả Lại theo hình thức BT.

Tuyến đường 18 có vai trò vô cùng quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và Quế Võ nói riêng
Tuyến đường 18 có vai trò vô cùng quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và Quế Võ nói riêng

Theo Công văn số 144/TTg-CN ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Bắc Ninh – Phả Lại thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long, thì tỉnh Bắc Ninh cũng có văn bản 278/UBND-XDCB gửi  các sở ban ngành như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị,       địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long (QL.18 mới), đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo đúng quy định./.

Với hàng loạt tuyến đường đô thị được phê duyệt tại huyện Quế Võ cũng như việc thúc đẩy nhanh chóng thực hiện tuyến đường Quốc Lộ 18 mới hứa hẹn cuối năm 2020 là một năm bùng nổ của thị trường Bất Động Sản Quế Võ và thị trường thành phố Bắc Ninh.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh