Dự Án Nhà Ở Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ

Dự Án Nhà Ở Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giới thiệu địa điểm lập dự án nhà ở thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, khu đất nằm cạnh khu công nghiệp Quế Võ 3, đây là một tin vui cho Thị Trường Nhà Đất Quế Võ, bởi hiện nay thị trường nay đang khan hiếm nguồn cung trầm trọng.

Theo thông báo số 702-TB/TU ngày 30/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh về việc giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc ninh

Dự Án Nhà Ở Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ
Dự Án Nhà Ở Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ 

Ý kiến của ủy ban tỉnh như sau:

  • Đồng ý giới thiệu địa điểm khu đất tại thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, diện tích 9,5 ha cho ủy ban nhân dân xã Quế Tân lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Ủy ban huyện Quế Võ rà soát, cập nhật khu đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
  • Giao các sở: Xây dựng,Kế hoạch và Đầu tư, tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân dân huyện Quế Võ các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh