Chi cục thuế khu Tiên Du- Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thu hơn 105 tỷ đồng tiền nợ thuế

Chi cục thuế khu Tiên Du- Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thu hơn 105 tỷ đồng tiền nợ thuế

Trong năm 2019 Chi cục Thuế khu vực Tiên Du- Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đã thu nợ của năm 2018 chuyển sang là 18,9 tỷ đồng và nợ phát sinh trong năm 2019 là 86,5 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Chi cụ trưởng Chi cục Thuế khu vực.

Cũng theo vị đại diện Chi cục Thuế khu vực Tiên Du- Quế Võ cũng cho biết, năm 2019 chi cục được giao nhiệm vụ thu ngân sách là 1.380 tỷ đồng, còn thu thực tế lũy kế đến 31/12/2019 chi cục thu được hơn 1.786 tỷ đông bằng 129% dự toán tăng 11% so với năm 2018.


Chi cục thuế khu Tiên Du- Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thu hơn 105 tỷ đồng tiền nợ thuế
Chi cục thuế khu Tiên Du- Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thu hơn 105 tỷ đồng tiền nợ thuế

Có được kết quả trên, ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng, xác định việc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà quan trọng hơn là để làm chuyển biến nhận thức của doanh nghiệp về việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật thuế.

Theo đó, chi cục thuế Khu Tiên du- Quế Võ thường xuyên đôn đốc cán bộ quản lý nợ phân loại nợ theo tuổi nợ, qua đó áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, như đôn đốc qua điện thoại, ra thông báo, gửi giấy mời lên làm việc tại cơ quan thuế đặc biệt là các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, nợ kéo dài.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, như ra thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp có số thuế nợ từ 5 triệu đồng trở lên. Sau thời gian 30 ngày cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng mà vẫn không thu hồi được tiền thuế nợ, sẽ chuyển sang thực hiện biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Mặt khác, đối với doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn kéo dài, sau khi đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế mà vẫn chưa thu được, chi cục đã chỉ đạo cán bộ tiếp tục đôn đốc, gửi giấy mời lên làm việc, đồng thời chủ động xuống làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện theo đúng quy định./.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh