Bắc Ninh nghiên cứu và khảo sát giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 2

Bắc Ninh nghiên cứu và khảo sát giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 2

Hiện Quế Võ đang có 03 khu công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động, trong đó khu công nghiệp quế võ 2 và quế võ 3 đang trong giai đoạn 1, một địa phương được đánh giá đóng vai trò lớn cho kinh tế Bắc ninh nhưng thị trường Đô Thị Nhà Đất Quế Võ lại chưa thực sự phát triển.

Mới đây theo đề nghị của ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu khảo sát giai đoạn 2 khu công nghiệp Quế Võ 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Bắc Ninh nghiên cứu và khảo sát giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 2
Bắc Ninh nghiên cứu và khảo sát giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 2

  1. Đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu KCN Quế Võ II- giai đoạn 2; Giao Ban quản lý cá KCN Bắc Ninh, Sở xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn việc lập, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, quy định hiện hành.
  2. Đồng ý vê chủ chương giới thiệu địa diểm khu đất thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ 2, diện tích khoảng 277,53 ha để công ty TNHH Nhân Đật Tiến nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu thông tin về dự án khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2 trên cơ sở đồ án quy hoạch chung và đồ án quy hoạch phân khu khu Công nghiệp quế Võ 2 giai đoạn 2 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Sau khi các đồ án được phê duyệt theo quy định, giao Ban quản lý các KCN Bắc Ninh chịu trách nhiệm thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm dể lập, hoàn thiện hồ sơ Dự Án khu công nghiệp quế võ 2 giai đoạn 2 dáp ứng được các điều kiện theo quy định, trình cấp có thẩm quyền  xem xét, quyết định.
  4. Văn bản có hiệu lực đến hết tháng 12/2020 để hoàn thành việc lập, trình thẩm ddihj, phê duyệt các đồ án trên và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.
  5. Giao các sở, ngành: Xây dựng, kế hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường; ban quản lý ác KCN Bắc Ninh và các cơ quan , đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh