Bắc Ninh duyệt quy hoạch xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 3

Bắc Ninh duyệt quy hoạch xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 3

Xét theo đề nghiệ của Công ty Mạnh Đức ngày 13/12/2019 về việc đề nghị khảo sát địa điểm nghiên cứu, đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Quế Võ 3 (Bắc Ninh) giai đoạn 2.

Chủ tịch ủy ban nhân dân có ý kiến hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư "Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III- Phân khu II)

Bắc Ninh duyệt quy hoạch xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 3
Bắc Ninh duyệt quy hoạch xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 Khu Công Nghiệp Quế Võ 3

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh