Xây dựng Hồ Điều Hòa trung tâm đô thị Quế Võ, Bắc Ninh

Xây dựng Hồ Điều Hòa trung tâm đô thị Quế Võ, Bắc Ninh

Xét theo văn bản của ủy ban nhân dân huyện Quế Võ tại công văn 1907/CV-UBND ngày 26/11/2019 về việc đề nghị cho phép thay đổi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT sang sử dụng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, Theo đó Ủy ban tỉnh có ý kiến các cơ quan bộ ngành có liên xem xét thực hiện đề nghị của ủy ban huyện quế võ.

Dự án Hồ Điều Hòa thuộc khu đô thị Quế Võ thuộc địa phận thị trấn Phố Mới- Bằng An, Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa khu đô thị Quế Võ thuộc địa phận xã Phương Liễu. Dự án hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt trung tâm Bất Động Sản Quế Võ.


Xây dựng Hồ Điều Hòa trung tâm đô thị Quế Võ, Bắc Ninh
Xây dựng Hồ Điều Hòa trung tâm đô thị Quế Võ, Bắc Ninh

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh