Quy định mới về khung giá đất năm 2020

Quy định mới về khung giá đất năm 2020

Như vậy chu kỳ thay đổi giá đắt lại bắt đầu một vòng đời mới với chu kỳ khung giá đất từ năm 2020 đến năm 2025. Nhà nước cũng đã ban hành nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất vừa được chính phủ ban hành

Theo đó 02 thị trường Nhà đất có mức giá tối đa cao nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mức giá tối đa là 162 triệu đồng/ m2. Nghị định cũng quy định khung giá đất đối với nhóm đất nông nghiệp gồm khung giá đất trông cây hàng năm, trồng cây lâu năm, rừng sản xuất, đất nuôi chồng thủy sản và khung giá đất làm muối.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, Nghị định quy định khung giá đất ở tại nông thôn; khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; khung giá đất ở tại đô thị; khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Cung quy hoạch Bắc Ninh, bộ não đô thị Bắc Ninh
Cung quy hoạch Bắc Ninh, bộ não đô thị Bắc Ninh

Nghị định cũng quy định khung giá đất thành 7 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất. Khung giá đất các vùng này sẽ là căn cứ để các tỉnh thành xây dựng khung giá đất cho địa  phương trong đó có khung giá Nhà đất tại Quế Võ Bắc Ninh .

1. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Vùng này gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Khu vực này được chia từ mức đô thị loại 1 đến loại 5 với mức giá tối thiểu là 120.000 vnđ/ m2 và tối đa là 162.000.000 vnđ/m2.

2. VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng này gồm các tỉnh: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. khu vực này cũng được chia thành 5 loại từ đất đô thị loại 1 đến loại 5 với mức giá tối thiểu là 40.000 vnđ/m2 và giá tối đa là 65 triệu vnd/m2.

3. VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng duyên hải Nam Trung bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, với các đô thị từ loại 1 đến loại 5, giá đất ở tại đô thị tối thiểu 50 nghìn đồng/m2, tối đa là 76 triệu đồng/m2.

4. TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng có khung giá đất ở tại đô thị từ loại 1 đến loại 5 tối thiểu 50 nghìn đồng/m2, tối đa là 48 triệu đồng/m2.

5. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Vùng Đông Nam bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và TP.HCM. Giá đất ở tại đô thị vùng này với các đô thị: đặc biệt, từ loại 1 đến loại 5, tối thiểu là 120 nghìn đồng/m2, tối đa 162 triệu đồng/m2.

6, 7. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Khung giá đất ở tại đô thị vùng này theo loại đô thị từ 1 đến 5, có giá tối thiểu 50 nghìn đồng/m2, tối đa 65 triệu đồng/m2.

Khung giá đất trên được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Nghị định cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh