Quế Võ đầu tư xây dựng tuyến đường nối KCN Quế Võ 3 đi TL.278 xã Nhân Hòa

Quế Võ đầu tư xây dựng tuyến đường nối KCN Quế Võ 3 đi TL.278 xã Nhân Hòa

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 04/06/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có ý kiến đồng ý chủ trương giao ủy ban Huyện Quế Võ lập báo cao đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường nội thị Huyện Quế Võ (đoạn TL.278 xã Nhân Hòa đi Khu công nghiệp Quế Võ 3). Và giao các sở kế hoạch đầu tư, tài chính, xây dựng, theo chức năng và nhiệm vụ để thực hiện dự án.


Quế Võ đầu tư xây dựng tuyến đường nối KCN Quế Võ 3 đi TL.278 xã Nhân Hòa
Quế Võ đầu tư xây dựng tuyến đường nối KCN Quế Võ 3 đi TL.278 xã Nhân Hòa

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh