Quế Võ đấu giá khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liêu, huyện Quế Võ

Quế Võ đấu giá khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liêu, huyện Quế Võ

Năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ Thị Trường Bất Động Sản huyện Quế Võ, khi hàng loạt  dự án đấu giá bất động sản được thông qua trong đó mới nhất là dự án Nhà Ở tại Phương Cầu, Phương Liễu.

Quế Võ đấu giá khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liêu, huyện Quế Võ
Quế Võ đấu giá khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liêu, huyện Quế Võ

Xét theo đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Quế Võ về việc đấu giá quyền sử dụng đất Dự Án Khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liêu, huyện Quê Võ. Theo đó Ủy Ban tỉnh có một số ý kiến như sau:

  • Cho phép Ủy ban huyện Quế Võ hoàn thiện hồ sơ giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, diện tích 96.842,6 m2 (Trong dó diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng dất là 38.560,9 m2).
  • Giao sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh