Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xét theo đề nghị của Ủy ban huyện Quế Võ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến cụ thể như sau:

  • Cho phép ủy ban huyện Quế Võ hoàn thiện hồ sơ giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ với diện tích 74.674,3 m2( Trong đó diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất là 29.719,7 m2) theo đề án quy hoạch chi tiết đã đượ ủy ban huyện quế Vo phê duyệt.


Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


  • Giao sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như chúng ta thấy. Huyện Quế võ là 1 trong năm Quận trong tương lai khi Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, trong đó khu PHương Liêu chính là trung tâm của quận chính vì vậy với thị trường Nhà Đất huyện Quế Võ thì đây chính là thị trường trọng điểm trong vài năm tới.

dịch vụ ký gửi nhà đất quế võ bắc ninh